Cari Blog Ini

Kamis, 26 Agustus 2010

Doa Rosari


 
Tanda Salib
Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin
Bapa Kami
Bapa kami yang ada di syurga,
dimuliakanlah nama Mu,
datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di atas bumi
seperti di dalam syurga.
Berilah kami rezeki pada hari ini.
dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni
yang bersalah kepada kami,
dan janganlah masukkan kami
ke dalam percubaan,
tetapi bebaskanlah Kami
dari yang jahat.
Amin
Salam Maria
Salam Maria, penuh rahmat,
Tuhan serta-mu,
terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuh-mu, Yesus.
Santa Maria, Bonda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati.
Amin.
Kemuliaan
Kemuliaan kepada Bapa,
dan Putera, dan Roh Kudus,
Seperti pada permulaan,sekarang,
selalu, dan sepanjang segala abad.
Amin.
Aku Percaya
Aku percaya akan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa,
Pencipta langit dan bumi.
Dan akan Yesus Kristus,
Putera yang tunggal, Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus,
dilahirkan oleh Perawan Maria;
yang menderita sengsara
dalam perintahan Ponsious Pilatus
disablibkan, wafat dan dimakamkan;
yang turun ke tempat penantian,
pada hari ketiga bangkit
dari antara orang mati;
yang naik ke syurga,
duduk di sebelah kenan Allah Bapa
yang Maha Kuasa;
dari situ Ia akan datang
mengadili orang hidup dan mati.
Aku percaya akan Roh Kudus,
Geraja katolik yang Kudus,
persekutuan para kudus
pengampunan dosa
kebangkitan badan,
kehidupan kekal
Amin.
Salam, Ya Ratu
Salam, ya Ratu,
Bonda yang berbelas kasih,
hidup, hiburan dan harapan kami.
Kami semua memanjatkan  permohonan:
Kami amat susah, mengeluh, mengesah
dalam lembah duka ini.
Ya Ibonda, ya pelindung kami,
limpahkanlah kasih sayang -mu
yang besar kepada kami.
Dan Yesus Putera-mu yang terpuji itu,
semoga kau-tunjukkan kepada kami.
O Ratu, O Ibu, O Maria,
Bonda Kristus.
Amin.
 

1. Tanda Salib, Aku Percaya,........
2. Bapa kami yang ada di syurga, .........
3  Salam Maria,.....[tiga kali]
4. Kemuliaan kepada Bapa...
5. PERISTIWA ke-1 [lihat di bawa],
    Bapa kami yang ada di syurga, ......
6. Salam Maria, ....... [sepuluh kali]
7. Kemuliaan kepada Bapa...
8  PERISTIWA ke-2 [lihat de bawa]
    Bapa kami yand ada di syurga, .......
9. Salam Maria, ....... [sepuluh kali]
10. Kemuliaan kepada Bapa..     
      PERISTIWA ke-3 [lihat de bawa]
      Bapa kami yand ada di syurga, ......
      Salam Maria, ....... [sepuluh kali]
11  Kemuliaan kepada Bapa..     
      PERISTIWA ke-4 [lihat de bawa]
      Bapa kami yand ada di syurga, ......
      Salam Maria, ....... [sepuluh kali]
12. Kemuliaan kepada Bapa..     
      PERISTIWA ke-5 [lihat de bawa]
      Bapa kami yand ada di syurga, ......
      Salam Maria, ....... [sepuluh kali]
13  Kemuliaan kepada Bapa..,
      Salam , YA Ratu..
      Marilah berdoa.
 
PERISTIWA-peristiwa rosari[diguna pada Hari Isnin dan Khamis]
1. Maria menerima khabar gembira
    dari Malaikat. [Lukas 1:26-38]
2. Maria melawat Elisabet, saudarinya.
    [Lukas 1:39-45]
3. Yesus dilahirkan di Betlehem.
    [Lukas 2:1-7]
4. Yesus dipersembahkan di bait Allah.
    [Lukas 2:21-22]
5. Yesus dijumpa balik di bait Allah di
    Yerusalam. [Lukas 2:41-51]Peristiwa-peristiwa duka:[diguna pada Hari Selasa dan Jumaat]
1. Yesus merasa sengsara kematian di
    kebun getsemani. [Matius 26:36-44]
2. Yesus didera. [Matius 27:26]
3. Yesus dimahkotkan dengan duri.
   [Matius 27:27-30]
4. Yesus memikul salib ke gunung.
   Kalvari. [Matius 27:31-38]
5. Yesus mati di salib [Matius 27:50]
Peristiwa-peristiwa Mulia:[diguna pada Hari Minggu, Rabu dan Sabtu]
1. Yesus bangkit dari antara orang mati.
    [Lukas 24:1-9]
2. Yesus naik ke syurga.[Lukas 24:50-52]
3. Roh Kudus diturunkan ke atas para
    rasul. (Kesah Rasul 2:1-4]
4. Santa Maria diangkat ke syurga.
5. Santa Maria dimahkotkan di syurga.

MariLah berdoa:Ya Allah, Putra-Mu telah memperloh bagi
kami ganjaran kehidupan kekal melalui hidup,
wafat dan kebangkitan-Nya.
Kami mohon, agar dengan merenungkan
misteri Rosari Suci Santa Perawan maria,
kami dapat menghayati maknanya
dan memperoleh apa yang dijanjikan.
Demi kristus Tuhan kami.
Amin 

 
Penyerahan Kepada Bonda Maria
Santa Maria, Bonda Tuhan Yesus Kristus,
engkaulah Ratu dunia termulia,
Sudilah engkau menjadi ratu kami semua.
Tunjukkanlah kepada kami.
Jalan  menuju kusucian,
dan bimbinglah kami
supaya jangan tersesat.
Kuasailah budi kami,
supaya kami hanya mencari yang besar.
Kuasailah kehendak kami,
supaya kami hanya menginginkan yang baik.
Kuasailah hati kami. supaya kami saling
mengasihi sebagai saudara.
Kuasailah diri kami masing-masing.
dan segenap anggota keluarga;
kuasailah segenap warga masyarakat,
segala bangsa, dan segala pembesar dunia.
Sudilah engkau menjadi tali pengikat mereka
semua dalam persatuan yang teguh.
Kuasailah seluruh umat manusia.
Bukalah jalan iman bagi mereka
yang belum mengenai Putera-mu Yesus.
Bantulah agar segala bangsa bersatupadu,
hidup rukun dan damai.
Naungilah seluruh umat manusia,
lebih-lebih yang ditekan.
Tolanglah segala mereka
menpunyai kebasan dan damai.
Hantarlah semua permohonan kami ini
ke hadapan Putera-mu.
Sang Maha Raja kerajaan damai,
tempat setiap doa permohonan dikabulkan,
setiap beban hati diringankan,
dan segala kelemahan disembuhkan.
Semoga semua orang yang mengenal
kekuasaan-Nya dan menaruh harapan
pada Nya yang bersama Bapa
dan Roh Kudus hidup dan berkuasa
kini dan sepanjang masa.
Amin.

Jumat, 13 Agustus 2010

Seorang Pemimpin


Saya mempunyai pengalam pribadi tentang seorang pemimpin yang tidak peka terhadap bawahannya. Posisi saya sebagai bawahannya tentu tidak menyukai sikapnya seperti itu, karna siapapun yang bekerja disuatu perusahaan kalau seorang pimpinan perusahaan tidak mau dan tidak memperhatikan bawahaannya tentu tidak ada yang ingin menjadi atasannya. Tapi karena keadaan terpaksa untuk memperoleh pekerjaan saya menjalani hari demi hari bekerja diperusahaan seorang pemimpin yang tidak pernah memperhatikan bawahannya.

Rabu, 04 Agustus 2010

Kata-kata bijak


 • Georges Simenon

  ""Saya mencintai kehidupan, tetapi saya tidak takut akan kematian. Betapapun, sebisa mungkin saya lebih suka meninggal paling belakangan." Georges Simenon-Pencipta Karakter Detektif Fiksi Inspektur Maigret
  "


 • Albert Einstein

  " "Jauh lebih mudah mengubah dan merekayasa atom-atom plutonium daripada mengubah sifat jahat yang berdiam di dalam diri manusia." Albert Einstein Ilmuwan Fisika Atom dan Penemu Teori Relativitas
  "


 • Akira Kurosawa

  ""Seseorang akan menjadi sosok yang jenius ketika dia memimpikan sesuatu." Akira Kurosawa, Sutradara ternama Jepang, meninggal pada 6 September 1998 "


 • Bunda Teresa

  ""Setiap kita tersenyum kepada seseorang, tindakan tersebut merupakan perwujudan dari kasih, anugerah bagi orang itu, dan sesuatu yang sangat indah." Bunda Teresa Pelayan Kaum Miskin di Calcuta, India
  "


 • George S Patton

  ""Hadapilah setiap tantangan yang menghadang dengan lapang dada, seakan Anda telah tersentuh gairah kemenangan." George S Patton (1885-1945) Jenderal AS di Perang Dunia I dan II
  "


 • Fyodor Dostoyevsky

  ""Elemen terpenting kita bukan pada otak. Namun, pada apa yang menuntun otak kita--kepribadian, hati, kebaikan, dan ide-ide progresif." Fyodor Dostoyevsky (1821-1881), Novelis Rusia
  "


 • Lawrence G Lovasik

  ""Kata-kata yang baik memiliki daya kreatif, kekuatan yang membangun hal-hal mulia, dan energi yang menyiramkan berkat-berkat kepada dunia." Lawrence G Lovasik, Motivator dan Konselor Kerohanian Amerika Serikat • Bertrand Russell

  ""Menaklukkan ketakutan adalah awal dari kebijaksanaan." Bertrand Russell, Filsuf
  "


 • Mahatma Gandhi

  ""Harta sejati adalah kesehatan, bukan emas dan perak." Mahatma Gandhi (1869-1948), Pemimpin Besar India
  "


 • Bo Bennet

  ""Antusiasme adalah kebahagiaan yang penuh inspirasi, motivasi, dan kreativitas." Bo Bennett, Pebisnis-Penulis "


 • Fyodor Dostoyevsky

  ""Elemen terpenting kita bukan pada otak. Namun, pada apa yang menuntun otak kita--kepribadian, hati, kebaikan, dan ide-ide progresif." Fyodor Dostoyevsky (1821-1881), Novelis Rusia
  "


 • Alfred Bernhard Nobel

  ""Harapan adalah tabir alami untuk menyembunyikan ketelanjangan kebenaran." Alfred Bernhard Nobel, Penemu-Ilmuwan Swedia "


 • Albert Einstein

  ""Tiga rumus kerja: hindari keruwetan, carilah cara sederhana; dari ranah konflik, carilah keharmonisan; Ingat, di tengah kesulitan selalu terdapat kesempatan." Albert Einstein (1879-1955), Ilmuwan
  "


 • Kahlil Gibran

  ""Kecantikan bukan berada pada raut wajah, dia terpancar bagai serunai sinar dari dalam hati." Kahlil Gibran (1883-1931), Pujangga� "


 • Dalai Lama

  ""Inilah 'agama' sederhanaku, tidak membutuhkan biara dan filosofi. Pikiran dan hati menjadi biaranya; kebaikan menjadi filosofinya." Dalai Lama, Pemimpin Spiritual Tibet "


 • Marsha Norman

  ""Impian adalah ilustrasi... dari sebuah buku yang ditulis jiwa tentang diri." Marsha Norman, Penulis Drama AS-Peraih Pulitzer 1983 "


 • Leonardo Da Vinci

  ""Waktu akan selalu tersedia bagi mereka yang mau memanfaatkannya." Leonardo Da Vinci, Pelukis "


 • Nora Robert

  ""Cinta dan keajaiban memiliki persamaan besar. Keduanya memperkaya jiwa dan mencerahkan hati." Nora Roberts, Novelis Cinta AS
  "


 • Leo Buscaglia

  ""Sekuntum mawar akan menjadi kebunku. Seorang sahabat sejati akan menjadi duniaku." Leo Buscaglia (1924-1998), Sastrawan AS "


 • Taylor Caldwell

  ""Hambatan bisa mewujud menjadi ambisi bagi mereka yang memiliki ketegaran hati." Taylor Caldwell, Penulis Fiksi (1900-1985)
  "


 • Antoine de Saint-Exuper

  ""Perang bukanlah sebuah petualangan. Perang adalah penyakit, seperti halnya tifus." Antoine de Saint-Exupery, Novelis Prancis "


 • George S Patton

  ""Hadapilah setiap tantangan yang menghadang dengan lapang dada, seakan Anda telah tersentuh gairah kemenangan." George S Patton (1885-1945) Jenderal AS di Perang Dunia I dan II
  "


 • Fyodor Dostoyevsky

  ""Elemen terpenting kita bukan pada otak. Namun, pada apa yang menuntun otak kita--kepribadian, hati, kebaikan, dan ide-ide progresif." Fyodor Dostoyevsky (1821-1881), Novelis Rusia
  "


 • Plotinus

  ""Ilmu pengetahuan memiliki tiga tingkatan -opini, sains, pencerahan. Instrumen tingkatan pertama menggunakan indra; kedua menggunakan dialektika; dan ketiga menggunakan intuisi." Plotinus, Filsuf Yunani-Bapak Neoplatonisme
  "


 • GW Von Leibnitz

  ""Mencintai artinya berbagi kebahagiaan demi kebahagiaan orang yang kita cintai. GW Von Leibnitz, Matematikawan-Penemu Kalkulus�� Mencintai artinya berbagi kebahagiaan demi kebahagiaan orang yang kita cintai." GW Von Leibnitz, Matematikawan-Penemu Kalkulus
  "


 • Ernest Renan

  ""Manusia menganggap suci apa yang dia yakini, seperti menganggap indah apa yang dia cintai." Ernest Renan, Filsuf-Penulis Prancis (1823-1892)
  "


 • Sun Tzu

  ""Kenali musuh dan kenali diri Anda, maka Anda tak akan pernah terancam dalam seratus pertempuran." Sun Tzu, Filsuf "


 • Thomas Fuller

  ""Jika bukan karena harapan-harapan, maka hati pun akan mati." Thomas Fuller (1608-1661)


 • George Bernard Shaw

  ""Imajinasi adalah awal dari kreasi. Anda awalnya membayangkan apa yang Anda inginkan, lalu Anda menghendakinya dan pada akhirnya Anda mewujudkan kehendak itu." George Bernard Shaw (1856-1950), Pujangga Irlandia "


 • Aristoteles

  ""Kebahagiaan adalah arti dan tujuan hidup. Ia adalah keseluruhan arah dan cita-cita akhir dari eksistensi manusia." Aristoteles (384- 322 SM), Filsuf Yunani "


 • Gian Carlo Menotti

  ""Seseorang menjadi bijaksana ketika dia mulai mengukur seberapa besar ketidakpeduliannya atas sesuatu hal" Gian Carlo Menotti (1911 - 2007), Komposer
  "


 • Ralph Waldo Emerson

  ""Kekuatan kita sesungguhnya muncul dari kelemahan-kelemahan diri." Ralph Waldo Emerson (1803-1882), Pujangga-Esais AS
  "


 • Leonardo da Vinci

  ""Mengetahui saja tidak cukup, kita harus mengaplikasikannya. Kehendak saja tidak cukup, kita harus mewujudkannya dalam aksi." Leonardo da Vinci (1452-1519), Seniman Masa Renaisans "


 • Abraham Lincoln

  ""Hampir semua pria memang mampu bertahan menghadapi kesulitan. Namun, jika Anda ingin menguji karakter sejati pria, beri dia kekuasaan." Abraham Lincoln (1809-1865), Presiden AS ke-19� "


 • Charles R Swindoll

  ""Kita tidak bisa mengubah masa lalu. Kita tak bisa mengubah sesuatu yang tak bisa dihindari. Satu hal yang bisa kita lakukan adalah berpegang pada tali yang kita punya. Dan itu adalah perilaku yang benar." Charles R Swindoll, Penulis AS
  "


 • Cicero

  ""Suatu nasihat dinilai dari hasil, bukan dari niat." Cicero, Filsuf-Negarawan Masa Romawi"


 • Jack Canfield

  ""Hanya ada dua kata yang menuntun Anda pada kesuksesan. Kata-kata itu adalah "ya" dan "tidak." Tidak diragukan, Anda telah sangat ahli untuk berkata "ya." Sekarang, berlatihlah berkata "tidak." Cita-cita Anda bergantung padanya. Jack Canfield, Penulis Seri Buku Laris Chicken Soup for the Soul "


 • Sarah Beeny

  ""Hal-hal positif terjadi pada orang-orang yang berlaku positif." Sarah Beeny, Presenter Channel 4 Inggris
  "


 • Albert Einstein

  ""Janganlah mencoba menjadi orang sukses. Jadilah orang yang bernilai." Albert Einstein
  "


 • Bette Davis

  ""Cinta saja tidak cukup. Cinta hanya fondasi, batu pertama, tapi bukan struktur bangunan yang lengkap. Cinta perlu lebih fleksibel, lebih elastis." Bette Davis, Aktris film Amerika Serikat (1908-1989)
  "


 • Hillary Rodham Clinton

  ""Adalah sebuah tantangan bagaimana berpolitik sebagai suatu seni merealisasikan apa yang tak mungkin menjadi mungkin." Hillary Rodham Clinton, Senator AS "


 • Ralph Waldo Emerson

  ""Kesabaran dan keteguhan menaklukkan segalanya." Ralph Waldo Emerson (1803-1882), Pujangga-Esais AS
  "


 • Alexandre Dumas Pere

  ""Seluruh nilai bijak manusia terangkum dalam dua kata: menanti dan mengharap." Alexandre Dumas Pe�re (1802-1870), Sastrawan Prancis"


 • Eleanor Roosevelt

  ""Anda harus melakukan sesuatu yang Anda pikir tak akan bisa Anda lakukan." Eleanor Roosevelt, mantan Ibu Negara AS "


 • Julia Cameron

  ""Proses kreatif itu merupakan proses penyerahan, bukan pengekangan." Julia Cameron Penulis, jurnalis, produser, komposer "


 • Lao-tzu

  ""Saya memiliki tiga harta. Jaga dan peliharalah: cinta yang dalam, kesederhanaan, ketidakberanian memenangkan dunia. Dengan cinta yang dalam, seseorang akan jadi pemberani. Dengan kesederhanaan, seseorang akan menjadi dermawan. Dengan ketidakberanian memenangkan dunia, seseorang akan menjadi pemimpin dunia." Lao-tzu, Filsuf China "


 • Jim Rohn

  ""Disiplin adalah jembatan antara cita-cita dan pencapaiannya." Jim Rohn, Pakar Motivasi dan Manajemen� "


 • Lord Byron

  ""Dia berjalan dalam kecantikan, bagai malam tak berawan dan penuh bintang. Segala kebaikan dari gelap dan terang terpancar indah pada sosok dan sinar matanya: menyeruakkan kasih sayang penuh kedamaian dalam kecerahan hari yang sungguh tak mampu terbantahkan." Lord Byron (1788-1824), Pujangga Romantisme dan Satiris Inggris "


 • Elbert Hubbard

  ""Dunia bergerak begitu cepat sekarang. Saat seseorang berkata sesuatu tak bisa dilakukan, sesungguhnya dia sudah diinterupsi orang yang telah dapat melakukannya." Elbert Hubbard (1856-1915), penulis, penerbit, filsuf AS "


 • Zig Ziglar

  ""Anda semua terlahir untuk menang. Namun, untuk menjadi seorang pemenang Anda harus merencanakan kemenangan, mempersiapkan, dan mengharapkan kemenangan." Zig Ziglar, penulis buku motivasi "


 • Dr Denis Waitley

  ""Alasan kenapa seseorang tak pernah meraih cita-citanya adalah karena dia tak mendefinisikannya, tak mempelajarinya, dan tak pernah serius berkeyakinan bahwa cita-citanya itu dapat dicapai." Dr Denis Waitley, pakar motivasi dan penulis buku-buku self-help "


 • Suze Orman

  ""Dalam kehidupan, kita butuh keberanian untuk mengatasi keterbatasan, mengekspresikan kekuatan, dan mewujudkan potensi diri." Suze Orman, Mahaguru Keuangan AS "


 • Mahatma Gandhi

  ""Bumi ini cukup untuk tujuh generasi, namun tidak cukup untuk tujuh orang serakah." Mahatma Gandhi "


 • Abraham Lincoln

  ""Anda tak akan mampu membangun sebuah karakter dan keberanian seseorang dengan merampas inisiatif dan kebebasannya." Abraham Lincoln, Presiden ke-16 AS "


 • John F Kennedy

  ""Mereka yang menganggap revolusi damai sebagai sebuah kemustahilan, akan membuat revolusi penuh kekerasan menjadi tak terelakkan," John F Kennedy (Presiden Amerika Serikat ke-35, 29 Mei 1917-22 November 1963) "


 • Abraham Lincoln

  ""Saya memang seorang yang melangkah dengan lambat, tetapi saya tidak akan pernah berjalan mundur ke belakang." Abraham Lincoln, Negarawan Amerika Serikat
  "


 • Lee Iacocca

  ""Kemampuan untuk berkonsentrasi dan menggunakan waktu dengan benar adalah segalanya." Lee Iacocca, Pebisnis AS Mantan CEO Chrysler-Mantan Presiden Ford "


 • Charles Lamb

  " "Tak ada yang menyambut satu Januari dengan apatis. Karena hari tu adalah awal dari semua hari menjelang dengan penuh harapan, suatu momen melepas masa yang telah ditinggalkan." Charles Lamb, Sastrawan Inggris"


 • James A Baldwin

  ""Sesuatu yang kita hadapi tidak selalu bisa diubah; namun, kita tidak bisa mengubah sesuatu sampai kita menghadapinya." James A Baldwin, Sastrawan AS (1924-1987) "


 • Epictetus

  ""Di tiap musibah yang menimpa Anda, ingatlah untuk bercermin dan bertanya tentang daya apa yang bisa Anda upayakan guna menarik pelajaran positif dari kejadian itu." Epictetus, Filsuf Yunani
  "


 • Jean de La Fontaine

  " "Kesedihan pun akan terbang menjauh seiring dengan kepakan sayap waktu." Jean de La Fontaine, Pujangga Prancis (1621-1695) "


 • Leo Tolstoy

  ""Arti sejati kehidupan adalah mengabdi pada nilai-nilai kemanusiaan." Leo Tolstoy, Novelis-Filsuf Rusia "


 • Anne McCaffrey

  " "Siapa yang mencoba, maka terjadilah. Siapa yang berkehendak, maka tercapailah. Dan, siapa yang mencinta, maka hiduplah." Anne McCaffrey, Novelis Fiksi Ilmiah"


 • Sidonie Gabrielle

  ""Berbahagialah selalu. Karena itu adalah salah satu cara menjadi bijaksana." Sidonie Gabrielle, Sastrawan Prancis (1873-1954) "


 • Li Ka Shing

  ""Visi bisa jadi adalah kekuatan terbesar kita. Ia selalu membangkitkan daya dan kesinambungan hidup; Ia membuat kita memandang masa depan dan memberi kerangka tentang apa yang belum kita ketahui." Li Ka Shing, Miliuner Hong Kong "


 • Henri Bergson

  ""Bertahan hidup artinya selalu siap untuk berubah; karena perubahan adalah jalan menuju kedewasaan. Dan kedewasaan adalah sikap untuk selalu mengembangkan kualitas pribadi tanpa henti." Henri Bergson, Filsuf Prancis (1859-1941) "


 • Alexandre Dumas Pere

  "
  "Semua jenis kebijaksanaan itu berakar pada dua kata, kesabaran dan harapan."Alexandre Dumas Pere, Sastrawan (1802-1870)
  "


 • Ken Blanchard

  "

  "Di masa lalu, pemimpin adalah bos. Namun kini, pemimpin harus menjadi partner bagi mereka yang dipimpin. Pemimpin tak lagi bisa memimpin hanya berdasarkan kekuasaan struktural belaka."
  Ken Blanchard,
  Pebisnis-Konsultan
  "


 • Erich Fromm

  "

  Cinta monyet: "Aku mencintai karena aku dicintai". Cinta sejati: "Aku dicintai karena aku mencintai." Cinta monyet: "Aku mencintaimu karena aku membutuhkanmu." Cinta sejati: "Aku membutuhkanmu karena aku mencintaimu."
  Erich Fromm,
  Pakar Sosiologis
  Psikologi Sosial
  Filsuf Humanis
  "


 • Benjamin Disraeli

  "

  "Jangan pernah menyesal setelah Anda mengungkapkan suatu perasaan. Karena jika demikian, Anda sama saja menyesali kebenaran."
  Benjamin Disraeli,
  Mantan PM Inggris-Novelis


 • Tony Buzan

  "

  "Belajar bagaimana cara belajar adalah keahlian terpenting dalam hidup."
  Tony Buzan,
  Penemu Metode Mind Mapping
  "


 • Henry Van Dyke

  "

  "Waktu terkadang terlalu lambat bagi mereka yang menunggu, terlalu cepat bagi yang takut, terlalu panjang bagi yang gundah, dan terlalu pendek bagi yang bahagia. Tapi bagi yang selalu mengasihi, waktu adalah keabadian."
  Henry Van Dyke,
  Pujangga AS
  "


 • Ivan Panin

  "

  "Dalam setiap keindahan, selalu ada mata yang memandang. Dalam setiap kebenaran, selalu ada telinga yang mendengar. Dalam setiap kasih, selalu ada hati yang menerima."

  Ivan Panin,
  Matematikawan Rusia (1855-1942)
  "


 • Helen Keller

  "

  "Ketahuilah, hal-hal terindah di dunia ini terkadang tak bisa terlihat dalam pandangan atau teraba dengan sentuhan; mereka hanya bisa terasakan dengan hati."
  Helen Keller,
  Penulis Tuna Wicara-Netra AS (1880-1968)
  "


 • Jimi Hendrix

  "

  "Ketika kekuatan akan cinta melebihi kecintaan akan kekuasaan, maka dunia pun menemukan kedamaian."� 


  Jimi Hendrix,
  Gitaris Rock AS
  "


 • Judy Garland

  "

  "Karena bukan di telingaku kau membisik, namun di hatiku. Karena bukan di bibirku kau mengecup, namun di jiwaku."


  Judy Garland,
  Aktris Hollywood (1922-1969)
  "


 • Art Buchwald

  "

  "Jika Anda bisa membuat orang lain tertawa, maka Anda akan mendapatkan semua cinta yang Anda inginkan."
  Art Buchwald,
  Kolumnis Peraih Hadiah Pulitzer�
  "


 • Martin Luther King Jr

  "

  "Jika seseorang belum menemukan sesuatu untuk diperjuangkan hingga akhir hayatnya, maka kehidupannya tidak berharga." 


  Martin Luther King Jr,
  Aktivis HAM AS
  "


 • Baruch Spinoza

  "

  "Perdamaian bukanlah berarti ketidakhadiran peperangan semata; Namun, ia adalah sebuah nilai -setonggak karakter kebaikan, kepercayaan, dan keadilan sejati." 


  Baruch Spinoza,
  Filsuf (1632-1677)�
  "


 • Mohandas Gandhi

  "

  "Mereka yang berjiwa lemah tak akan mampu memberi seuntai maaf tulus. Pemaaf sejati hanya melekat bagi mereka yang berjiwa tangguh."

  Mohandas Gandhi
  "


 • Minoo Javan

  "

  "Cinta kadang kala merupakan sebuah keajaiban. Namun keajaiban kadang kala justru hanya sebuah ilusi."
  Minoo Javan,
  Selebriti-Penyanyi
  "


 • Jenderal George S Patton

  "

  "Hadapilah setiap tantangan yang menghadang dengan lapang dada, seakan Anda telah tersentuh gairah kemenangan."
  Jenderal George S Patton
  Jenderal AS di Perang Dunia I dan II, 1885-1945
  "


 • Paul Valery

  "

  "Jalan awal terbaik untuk mewujudkan segala impian Anda adalah bangun dan bangkit dari tempat tidur."
  Paul Valery,
  Pujangga Prancis (1875-1941)
  "


 • Keri Russell

  "

  "Kadang kala, justru keputusan kecil yang akan mampu merubah hidup kita selamanya."

  Keri Russell, Aktris
  "


 • Charles Handy

  "

  "Perubahan adalah kata lain untuk berkembang atau mau belajar. Dan, kita semua mampu melakukannya jika berkehendak."


  Prof Charles Handy, Filsuf�
  "


 • Sir Arthur C Clarke

  "

  "Batasan segala kemungkinan hanya dapat didefinisikan ketika kita mampu menembus ketidakmungkinan."
  Sir Arthur C Clarke,
  Humanis-Penulis

  "


 • Anaxagoras

  "

  "Penampilan fisik hanyalah sekilas dari apa yang sebenarnya tidak terlihat."

  Anaxagoras, Filsuf Yunani 
  "


 • Willa Cather

  "

  "Di mana ada kebesaran kasih, di sanalah selalu terbentang harapan-harapan." 


  Willa Cather, Novelis AS
  "


 • Napoleon Hill

  "

  "Kurangnya loyalitas dalam hal apa pun seringkali menjadi salah satu penyebab utama kegagalan pada perjalanan hidup kita."

  Napoleon Hill,
  Sastrawan AS (1883-1970)
  "


 • Henry Wadsworth Longfellow

  "

  "Di tiap jengkal kehidupan, sang hujan memang harus tercurahkan. Kadang hari-hari memang harus dilalui dalam selingkup awan kelabu dan kedukaan."


  Henry Wadsworth Longfellow,
  Pujangga AS (1807-1882)

  "


 • Naguib Mahfouz

  "

  "Orang cerdas diukur dari jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Orang bijak dinilai dari pertanyaan yang dia ajukan."
  Naguib Mahfouz,
  Sastrawan Arab Peraih Hadiah Nobel 
  "


 • Chuck Palahniuk

  "

  "Setelah mengalami musibah, seringkali kita akan menemui kebangkitan hidup." 


  Chuck Palahniuk,
  Novelis-Jurnalis AS 
  "


 • Ella Wheeler Wilcox

  "

  "Untaian cinta kasih yang tak dilandasi rasa tulus persahabatan bagaikan membangun sebuah rumah di atas pasir." 

  Ella Wheeler Wilcox,
  Pujangga-Penulis AS
  "


 • Walter Bagehot

  "

  "Kepuasan terbesar dalam hidup adalah berhasil melakukan sesuatu yang orang lain kira Anda tak mampu melakukannya."
  Walter Bagehot,
  Penulis-Jurnalis Inggris (1826-1877) 
  "


 • Ralph Nader

  "

  "Seorang pemimpin sejati selalu mempunyai visi dan keyakinan untuk mewujudkan impian. Ia menginspirasi kekuatan dan energi untuk meraih suatu tujuan."
  Ralph Nader,
  Aktivis Politik-Pengacara AS
  "


 • Arnold Schwarzenegger

  "

  "Kekuatan bukan berasal dari kemenangan. Perjuangan Anda lah yang melahirkan kekuatan. Ketika Anda menghadapi kesulitan dan tak menyerah, itulah kekuatan."
  Arnold Schwarzenegger,
  Aktor Hollywood-Gubernur California

  "


 • Winston Churchil

  "

  "Seorang pesimis melihat kesulitan di setiap kesempatan; seorang optimistis melihat kesempatan dalam setiap kesulitan." 


  Winston Churchil,
  Mantan PM Inggris
  "


 • Jiddu Krishnamurti

  "

  "Kala hati terisi perasaan tiada tara yang disebut cinta dan merasakan kedalaman, keindahan, dan kebahagiaan karenanya; maka Anda akan menyadari bahwa dunia pun telah berubah." 


  Jiddu Krishnamurti,
  Penulis-Filsuf India


 • Anatole France

  "

  "Untuk meraih cita-cita besar, kita tak hanya perlu bertindak, namun juga bermimpi; tak hanya perlu merencanakan, namun harus meyakini."
  Anatole France,
  Penulis Prancis (1844-1924)


 • Kata-kata bijak


 • Oscar Wilde

  ""Jika seseorang mengatakan kebenaran, dia yakin-cepat atau lambat-akan mendapatkannya." Oscar Wilde (1854-1900), novelis dan dramawan Irlandia "


 • John Quincy Adams

  ""Jika tindakan-tindakan Anda mengilhami orang lain untuk bermimpi lebih, belajar lebih, bekerja lebih, dan menjadi lebih baik, Anda adalah seorang pemimpin." John Quincy Adams (1767-1848), Presiden Amerika Serikat (1825-1829) "


 • Kahlil Gibran

  ""Untuk memahami hati dan pikiran seseorang, jangan lihat apa yang sudah dia capai, tapi lihat pada apa yang dia cita-citakan.'' Kahlil Gibran, Sastrawan asal Lebanon "


 • Edward de Bono

  ""Jika Anda termasuk orang yang senang menunggu datangnya peluang, Anda adalah bagian dari manusia pada umumnya." Edward de Bono, psikolog, penulis, dan konsultan asal Malta "


 • Bung Tomo

  ""Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membikin secarik kain putih menjadi merah dan putih, selama itu kita tidak akan mau menyerah kepada siapa pun juga." Bung Tomo (1920-1981), pejuang kemerdekaan RI "


 • Romain Rolland

  ""Pahlawan adalah seseorang yang melakukan apa yang mampu dia lakukan." Romain Rolland (1866-1944), penulis Prancis "


 • Lao Tzu

  ""Jika ingin mengambil, Anda harus memberi lebih dulu. Inilah awal mula kecerdasan." Lao Tzu (600-531 SM), filsuf China, penemu ajaran Taoisme " • Ben Okri

  ""Politik adalah seni dari segala kemungkinan, kreativitas adalah seni dari segala ketidakmungkinan" Ben Okri, penulis Nigeria "


 • George Bernard Shaw

  ""Hidup bukanlah tentang menemukan dirimu sendiri. Hidup adalah tentang menciptakan dirimu sendiri." George Bernard Shaw Penerima Nobel Sastra (1925) asal Irlandia "


 • Maria Sharapova

  ""Saya belajar banyak dari kekalahan. Dan kekalahan-kekalahan itu, membuat saya semakin tabah." Maria Sharapova, petenis dunia asal Rusia
  "


 • Adam Smith

  ""Tragedi sesungguhnya dari orang-orang miskin adalah kemiskinan mereka akan aspirasi" Adam Smith (1723-1790), ekonom dan filsuf Skotlandia "


 • Sir Ernest Henry Shackleton

  ""Optimisme adalah keberanian moral yang sesungguhnya." Sir Ernest Henry Shackleton (1874 -1922), penjelajah legendaris dari Inggris "


 • Muhammad Ali

  ""Persahabatan adalah sesuatu yang paling susah dijelaskan di dunia. Ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu pelajari di sekolah. Tapi jika kamu tidak belajar arti persahabatan, kamu sesungguhnya tidak belajar apa pun." Muhammad Ali, petinju legendaris dari Amerika Serikat "


 • Javan

  ""Saya tidak berharap menjadi segalanya bagi setiap orang. Saya hanya ingin menjadi sesuatu untuk seseorang." Javan, penemu gas laser kelahiran Iran "


 • George Sand

  ""Hanya ada satu kebahagiaan dalam hidup ini, yakni mencintai dan dicintai" George Sand (1804-1876), penulis Prancis "


 • Akio Morita

  ""Jangan takut membuat kesalahan. Namun, pastikan Anda tidak membuat kesalahan yang sama untuk kedua kalinya." Akio Morita (1921-1999), Chairman Sony Corporation (1976-1994)
  "


 • Thomas Babington Macaulay

  ""Saya pilih menjadi orang miskin yang tinggal di pondok penuh buku daripada menjadi raja yang tak punya hasrat untuk membaca." Thomas Babington Macaulay (1800-1859), sejarawan Inggris� "


 • David Beckham

  ""Satu hal yang tidak akan berubah ketika kita hendak bertanding: menang!" David Beckham, pemain sepak bola Inggris "


 • Thich Nhat Hanh

  ""Karena senyummu, kehidupan kini terasa lebih indah." Thich Nhat Hanh Pendeta, aktivis, dan penulis asal Vietnam "


 • Pablo Picasso

  ""Sesuatu yang dapat kamu bayangkan adalah nyata." Pablo Picasso Pelukis asal Spanyol "


 • Bernard M Baruch

  ""Sebagian besar orang sukses yang saya kenal adalah mereka yang lebih banyak mendengarkan daripada berbicara." Bernard M Baruch (1870-1965), ekonom dan penasihat presiden Amerika Serikat


 • Raja Hussein

  ""Siapa yang berdiam diri di masa lalu akan kehilangan masa depan." Raja Hussein dari Yordania "


 • Thomas Sowell

  ""Anda tidak akan pernah memahami birokrasi sampai Anda memahami bahwa bagi birokrat, prosedur adalah segalanya dan hasil tidak berarti sama sekali."� Thomas Sowell, ekonom dan penulis Amerika Serikat� "


 • Maxim Gorky

  ""Kebahagiaan selalu tampak kecil saat Anda mendapatkannya, tapi coba biarkan kebahagiaan itu pergi. Saat itulah Anda akan merasakan betapa besar dan berharganya kebahagiaan itu." Maxim Gorky (1868-1936), novelis dan penulis skenario Rusia "


 • Galileo Galilei

  ""Anda tidak bisa mengajari sesuatu kepada seseorang; Anda hanya dapat membantu orang itu menemukan sesuatu dalam dirinya." Galileo Galilei (1564-1642), filsuf dan pakar matematika Italia� "


 • Mark Twain

  ""Berani adalah perlawanan terhadap rasa takut, penguasaan atas ketakutan-bukan peniadaan rasa takut." Mark Twain (1835-1910), penulis humor dan satir asal Amerika Serikat "


 • Ralph Waldo Emerson

  ""Pahlawan itu tidak lebih berani dari orang biasa, dia cuma berani lima menit lebih lama." Ralph Waldo Emerson (1803-1882), filsuf Amerika Serikat (AS)
  "


 • Jenderal Sudirman

  ""Percaya dan yakinlah bahwa kemerdekaan satu negara yang didirikan di atas timbunan runtuhan ribuan jiwa, harta benda dari rakyat dan bangsanya tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia, siapa pun juga." Jenderal Sudirman (1916-1950), Panglima Besar Tentara Republik Indonesia "


 • Eleanor Roosevelt

  ""Tak seorang pun dapat membuat Anda merasa rendah diri, kecuali Anda sendiri mengizinkannya." Eleanor Roosevelt (1884-1962), ibu negara dan diplomat Amerika Serikat "


 • Master Jin Kwon

  ""Energi positif atau negatif bisa ditukar seperti perdagangan yang adil, semakin banyak yang Anda berikan, semakin banyak pula yang Anda terima." Master Jin Kwon, guru seni bela diri Korea Selatan "


 • George Washington

  ""Persatuan merupakan syarat utama terpeliharanya kebebasan. Cinta Anda harusnya membuat Anda menjaga orang lain." George Washington (1732-1799), presiden pertama Amerika Serikat "


 • Ajahn Chah

  ""Mencari kedamaian sama seperti mencari seekor kura-kura dengan kumis: Anda tidak akan mampu menemukannya. Namun saat hati Anda sudah siap, kedamaian akan datang mencari Anda." Ajahn Chah (1918-1992), tokoh Buddha Thailand
  "


 • Soichiro Honda

  ""Sukses adalah sembilan puluh sembilan persen kegagalan." Soichiro Honda, pendiri Honda Motor Company� "


 • Gian Carlo Menotti

  ""Seseorang akan menjadi bijaksana ketika dia mulai memperkirakan seberapa dalam kebodohannya." Gian Carlo Menotti (1911-2007), komposer Italia kelahiran Amerika "


 • Evita Peron

  ""Ketakutan terbesar dalam hidup saya adalah dilupakan orang." Evita Peron (1919-1952), politikus, artis, dan Ibu Negara Argentina
  "


 • Deng Xiaoping

  ""Tidak peduli apakah kucing itu berwarna hitam atau putih, yang penting bisa menangkap tikus." Deng Xiaoping (1904-1997), pemimpin Partai Komunis China "


 • Claudia Schiff

  ""Sesungguhnya saya tidak bertemu banyak pria. Pria-pria itu takut mendekati saya atau mereka berpikir saya ini berasal dari planet lain." Claudia Schiffer, supermodel asal Jerman "


 • Vaclav Havel

  ""Kita jatuh sakit secara moral karena kita terbiasa mengatakan sesuatu yang berbeda dari apa yang kita pikirkan." Vaclav Havel, Presiden Republik Cekoslovakia (1989-1992) � "


 • Confucius

  ""Kekuatan sebuah bangsa bergantung pada integritas rumah tangganya." Confucius (551-479 SM), filsuf China "


 • Indira Gandhi

  ""Tidak semua yang modern itu baik, demikian juga tidak semua yang lama itu baik atau buruk." Indira Gandhi (1917-1984), Perdana Menteri India "


 • Vincent van Gogh

  ""Karya besar tidak dikerjakan oleh dorongan, tapi oleh rangkaian hal-hal kecil yang dibawa bersama-sama." Vincent van Gogh (1853-1890), pelukis Belanda � "


 • Rania Al-Abdullah

  ""Jika Anda mendidik wanita, berarti Anda mendidik keluarga. Jika Anda mendidik wanita muda, berarti Anda mempersiapkan masa depan." Rania Al-Abdullah, Ratu Yordania "


 • Sir Francis Bacon

  ""Manusia bijaksana akan lebih banyak menciptakan kesempatan dibanding menemukannya." Sir Francis Bacon (1561-1626), penulis Inggris "


 • Che Guevara

  ""Saya bukanlah seorang pembebas. Pembebas itu tidaklah nyata. Rakyat mampu membebaskan diri mereka sendiri." Che Guevara (1928-1967), tokoh revolusioner kelahiran Argentina � "


 • Franz Kafka

  ""Masa muda itu bahagia karena memiliki kapasitas untuk melihat kecantikan. Siapa saja yang menjaga kemampuan untuk melihat kecantikan itu akan tetap awet muda." Franz Kafka (1883-1924), Penulis asal Austria "


 • Mitchell Caplan

  ""Untuk sukses sebagai tim, Anda harus mempertahankan masing-masing anggota bertanggung jawab terhadap keahliannya." Mitchell Caplan, CEO E Trade Group Inc "


 • Peter de Vries

  ""Kehidupan bagaikan sebuah kebun binatang di tengah rimba raya." Peter de Vries, novelis Amerika Serikat (1910-1993) "


 • Robert Louis Stevenson

  ""Politik barangkali menjadi satu-satunya profesi yang tidak membutuhkan persiapan pemikiran yang memadai." Robert Louis Stevenson (1850-1894), penulis Skotlandia "


 • Tiger Woods

  ""Jangan pernah sekalipun mendengar harapan orang lain. Lalui jalan hidupmu sendiri dan hiduplah dengan harapan-harapanmu." Tiger Woods, pegolf terkemuka Amerika Serikat
  "


 • Peter Drucker

  ""Hal paling penting dalam komunikasi adalah mendengarkan apa yang tidak dikatakan." Peter Drucker (1909-2005), pakar manajemen kelahiran Austria "


 • Confucius

  ""Hanya orang yang paling bijaksana dan paling bodoh yang tidak pernah berubah." Confucius (551-479 SM), filsuf China "


 • Mahatma Gandhi

  ""Orang lemah tidak pernah bisa memaafkan karena memberi maaf hanya dapat dilakukan oleh orang yang kuat." Mahatma Gandhi (1869-1948), pemimpin spiritual India "


 • David Rockefeller

  ""Sukses dalam berbisnis membutuhkan latihan, disiplin, dan kerja keras." David Rockefeller, bankir Amerika Serikat� "


 • Edward de Bono

  ""Lebih baik memiliki sejumlah ide meskipun sebagiannya salah, daripada harus selalu benar namun tidak memiliki ide apa pun." Edward de Bono, Penulis Inggris "


 • Carol Burnett

  ""Hanya Anda sendiri yang bisa mengubah hidup Anda. Orang lain tidak akan dapat melakukannya untuk Anda." Carol Burnett Aktris Amerika Serikat "


 • Baharuddin Lopa

  ""Kendati kapal akan karam, tegakkan hukum dan keadilan!" Baharuddin Lopa (1935-2001), mantan Jaksa Agung RI "


 • Jimi Hendrix

  ""Ketika kekuatan cinta mengalahkan kecintaan terhadap kekuasaan, dunia akan mengenal perdamaian". Jimi Hendrix, gitaris dan penyanyi rock asal Amerika Serikat, (27 November 1942-18 September 1970) "


 • Pablo Picaso

  ""Semua yang dapat Anda bayangkan adalah kenyataan." Pablo Picaso (1881-1973), pelukis Spanyol "


 • Albert Einstein

  ""Imajinasi lebih penting daripada ilmu pengetahuan." Albert Einstein (1879-1955), Ilmuwan Jerman "


 • Theodore Roosevelt

  ""Kerjakan apa yang Anda bisa dengan yang Anda punya, di mana pun Anda berada." Theodore Roosevelt (1858-1919), Presiden ke-26 Amerika Serikat "


 • Drew Barrymore

  ""Aku suka wanita yang berjuang untuk mengubah dunia dan membuat perbedaan. Aku ingin menjadi salah satu di antaranya." Drew Barrymore, aktris Amerika Serikat "


 • Yulia Tymoshenko

  ""Saya tidak ingin mencari kekuasaan. Saya hanya menawarkan kebijakan sederhana untuk menyadarkan kembali negara saya." Yulia Tymoshenko, Perdana Menteri Ukraina "


 • Julius Caesar

  ""Jika Anda harus melanggar hukum, lakukanlah untuk merampas kekuasaan yang korup; untuk kasus-kasus lain pelajarilah lebih dulu." Julius Caesar (100 SM-44 SM), Pemimpin Romawi
  "


 • Leo Tolstoy

  ""Setiap orang berpikir bagaimana mengubah dunia, tetapi tidak ada yang berpikir bagaimana mengubah diri mereka sendiri." Leo Tolstoy Sastrawan Rusia, 1828-1910 "


 • George Bernard Shaw

  ""Jika seluruh ekonom saling berkumpul, mereka justru tidak akan pernah mencapai suatu kesepakatan." George Bernard Shaw (1856-1950) Sastrawan Kelahiran Dublin "


 • Randall Jarrell

  ""Langkah terbaik untuk mendapatkan ide bagus adalah membuat ide sebanyak mungkin." Randall Jarrell (1914-1965), pujangga Amerika Serikat "


 • Ralph Nader

  ""Guru terbaik adalah kesalahan terakhir yang Anda lakukan." Ralph Nader Kandidat Presiden AS pada 1992, 1996, 2000, 2004, dan 2008 "


 • Alvin Toffler

  ""Buta huruf tentang masa depan bukan bagi mereka yang tidak bisa membaca atau menulis. Tapi mereka yang tidak bisa belajar, meninggalkan belajar, dan mengulangnya." Alvin Toffler, penulis dan futurolog Amerika "


 • Rupert Murdoch

  ""Dalam memotivasi orang, libatkanlah pikiran dan hati mereka. Untuk melibatkan perasaan orang lain, gunakanlah ide-ide produktif dan kegembiraan." Rupert Murdoch, pengusaha Australia "


 • William Hazlitt

  ""Prasangka adalah turunan dari kebodohan." William Hazlitt (1778-1830), penulis Inggris
  "


 • Publilius Syrus

  ""Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan." Publilius Syrus (100 SM), penulis zaman Romawi "


 • Wolfgang Amadeus Mozart

  ""Bukan tingkat inteligensia atau imajinasi tinggi yang menentukan kecerdasan seseorang. Cinta, cinta, cinta, itulah sesungguhnya jiwa dari kecerdasan." Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), komposer legendaris Austria "


 • Rosanne Cash

  ""Kunci perubahan adalah melepaskan diri dari ketakutan." Rosanne Cash, penyanyi dan penulis lagu Amerika"


 • Hannah Arendt

  ""Mereka yang paling radikal mendukung revolusi akan menjadi kelompok paling konservatif sehari setelah revolusi terjadi." Hannah Arendt (1906-1975), filsuf Amerika kelahiran Jerman "


 • Kahlil Gibran

  ""Laki-laki yang paling pantas dikasihani adalah dia yang mengubah mimpi-mimpinya menjadi emas dan perak." Kahlil Gibran (1883-1931), pujangga Lebanon "


 • Benjamin Franklin

  ""Kepuasan membuat orang-orang miskin menjadi kaya; ketidakpuasan membuat orang-orang kaya menjadi miskin." Benjamin Franklin (1706-1790), penulis dan diplomat Amerika Serikat "


 • Babe Ruth

  ""Cara bermain sebuah tim sangat menentukan kesuksesan mereka. Anda boleh memiliki sederet pemain bintang yang paling hebat di dunia. Tapi jika mereka tidak bisa bermain bersama, tim tidak akan menghasilkan apa-apa." Babe Ruth (1895-1948), pemain bisbol legendaris Amerika


 • Karen Amstrong

  ""Rasa kasihan bukanlah kebajikan yang populer." Karen Amstrong, penulis Inggris "


 • George Bernard Shaw

  ""Lupakan soal suka dan tidak suka. Keduanya bukanlah konsekuensi. Kerjakan apa yang harus dikerjakan. Mungkin itu bukan sesuatu yang membahagiakan, namun di situlah terletak kebesaran." George Bernard Shaw (1856-1950), sastrawan Irlandia penerima Nobel Sastra 1925
  "


 • Emile Chartier

  ""Tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya daripada ide satu-satunya yang Anda miliki." Emile Chartier (1868-1951), filsuf Prancis "


 • Jackie Kennedy

  ""Ada banyak cara sederhana untuk memperluas dunia anak-anak Anda. Mencintai buku adalah yang paling baik dari cara-cara itu" Jackie Kennedy (1929-1994), istri Presiden John F Kennedy
  "


 • Soekarno

  ""Negeri kita kaya, kaya, kaya-raya, Saudara-Saudara. Berjiwa besarlah, ber-imagination. Gali! Bekerja! Gali! Bekerja! Kita adalah satu tanah air yang paling cantik di dunia." Presiden Soekarno (1901-1970), pidato di Semarang, 29 Juli 1956
  "


 • Warren Buffet

  ""Risiko datang dari ketidaktahuan atas apa yang Anda kerjakan." Warren Buffet, Miliarder AS "


 • Ernest Hemingway

  ""Bila dua jiwa saling tulus mencintai, kebahagiaan tiada akan berakhir." Ernest Hemingway (1899-1961), novelis AS, penerima Nobel Sastra 1954


 • Albert Einstein

  ""Jika Anda tidak dapat menjelaskan sesuatu hal secara sederhana, itu artinya Anda belum cukup paham." Albert Einstein, ilmuwan AS "


 • Michelangelo

  ""Ancaman terbesar bagi keberhasilan hidup kita bukan berasal dari menggantungkan cita-cita setinggi langit hingga tak mampu mencapainya secara penuh; namun berasal dari pematokan cita-cita terlalu datar hingga mudah mencapainya." Michelangelo (1475-1564), pujangga, seniman, arsitek era Renaisans
  "


 • Kahlil Gibran

  ""Bangunlah pada pagi hari dengan sayap hati mengepak, dan bersyukurlah atas datangnya satu lembar hari yang penuh kasih." Kahlil Gibran (1883-1931), Pujangga
  "


 • Voltaire

  ""Sesungguhnya manusia telah meraih kebebasan persis saat mengharap kebebasan itu sendiri." Voltaire (1694-1778), Filsuf Prancis "


 • William James

  ""Pesimisme mengarah pada kelemahan. Optimisme mengarah pada kekuatan." William James (1842-1910), Filsuf-Pengagas Pragmatisme
  "


 • Voltaire

  ""Semakin aku banyak membaca, semakin aku banyak berpikir; semakin aku banyak belajar, semakin aku sadar bahwa aku tak mengetahui apa pun." Voltaire, filsuf
  "


 • Kirsten Dunst

  ""Rahasia sejati kehebatan adalah rasa yakin, percaya diri, serta selalu merasa aman dengan berbagai keputusan dan pemikiran Anda sendiri." Kirsten Dunst, aktris Hollywood
  "


 • Arnold Bennet

  ""Setiap perubahan, bahkan untuk sesuatu yang lebih baik sekalipun, selalu diikuti oleh kemunduran dan ketidaknyamanan." Arnold Bennet (1867-1931), Novelis Inggris
  "


 • Peter F Drucker

  ""Cita-cita bukanlah takdir, tapi sebuah penunjuk arah. Ia bukan perintah, tapi komitmen. Ia tak menentukan masa depan, melainkan wahana untuk menggerakkan sumber daya dan energi bagi usaha membangun masa depan." Peter F Drucker, pakar motivasi "


 • Peter F Drucker

  ""Kepemimpinan itu didefinisikan dengan hasil nyata, bukan hal-hal atributif." Peter F Drucker, Pakar Motivasi
  "


 • Wayne Dyer

  ""Mulailah melihat diri Anda sebagai satu jiwa dalam satu raga daripada satu raga dengan satu jiwa." Wayne Dyer, penulis buku motivasi "


 • Henry David Thoreau

  ""Mengetahui apa yang kita ketahui serta tidak mengetahui apa yang tidak kita ketahui adalah sejatinya ilmu pengetahuan." Henry David Thoreau (1817-1862), filsuf dan esais "


 • Kahlil Gibran

  ""Bangunlah pada pagi hari dengan sayap hati mengepak, dan bersyukurlah atas datangnya satu lembar hari yang penuh kasih." Kahlil Gibran (1883-1931), Pujangga "


 • Charles R Swindoll

  ""Kita semua menghadapi serentetan peluang besar di depan kita. Hanya, mereka terbungkus sebagai hal-hal yang serasa tidak mungkin." Charles R Swindoll, Penulis AS "


 • William Arthur Ward

  ""Seorang bijak selalu sadar, hal-hal mendasar tidak selalu menjadi prioritas utama mereka." William Arthur Ward, penulis AS "


 • John C Maxwell

  ""Seseorang harus cukup berani mengakui kesalahan, cukup pintar untuk mengambil pelajaran dari kesalahan, dan cukup tangguh untuk bisa mengoreksi kesalahan." John C Maxwell, pengusaha, pakar motivasi "


 • Martin Luther King Jr

  ""Kemerdekaan tidak diberikan begitu saja oleh pihak penindas, karena itu sang tertindaslah yang harus memperjuangkannya." Martin Luther King Jr (1929 -1968), aktivis hak-hak sipil AS, peraih Nobel Perdamaian 1964
  "


 • Epictetus

  ""Tidak ada hal hebat yang tercipta dalam sekejap." Epictetus, filsuf Yunani
  "


 • Richard Gere

  ""Saya tahu siapa diri saya. Tak ada orang lain yang tahu siapa saya. Jika saya seekor jerapah dan seseorang mengatakan saya seekor ular, saya kira tidak demikian. Sebenarnya saya seekor jerapah." Richard Gere, aktor Hollywood kepada The Guardian Juni 2002. "


 • Natalia Ginzburg

  ""Setiap hari sikap diam telah menelan para korban. Memilih cuma berdiam diri adalah penyakit yang mematikan." Natalia Ginzburg Budayawan dan Pengamat Sosial Italia
  "


 • Frank Capra

  ""Saya melakukan kesalahan dalam drama. Saya pikir drama hadir ketika sang aktor menangis. Ternyata, drama justru ketika penonton menangis." Frank Capra Sutradara dan Pemenang Oscar "


 • Kata-kata bijak


 • iddu Krishnamurti

  ""Jika kita benar-benar bisa memahami persoalan, jawabannya akan datang sendiri, sebab jawaban tidak pernah terpisahkan dari persoalan." Jiddu Krishnamurti (1895-1986), filsuf India "


 • Christopher Columbus

  ""Harta benda tak membuat seseorang menjadi kaya raya, mereka hanya membuatnya lebih sibuk." Christopher Columbus (1451-1506), petualang Spanyol kelahiran Italia� "


 • Wolfgang Amadeus Mozart

  ""Berbicara dengan baik dan fasih adalah seni yang hebat, tapi mengetahui saat yang tepat untuk berhenti berbicara juga tindakan yang sama-sama hebat."� Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), komposer legendaris asal Austria "


 • Leonardo da Vinci

  ""Saya terkesan dengan urgensi tindakan. Memahami tidaklah cukup; kita harus mengaplikasikannya. Berharap tidaklah cukup; kita harus mewujudkannya." Leonardo da Vinci, Arsitek, musisi, penulis, pematung, dan pelukis Renaisans Italia (1452-1519) "


 • Konrad Adenaue

  ""Kita semua hidup di bawah langit yang sama, tapi kita tidak memiliki horizon yang sama." Konrad Adenauer (1876-1967), kanselir pertama Republik Federal Jerman Barat
  "


 • Lech Walesa

  ""Siapa saja yang menggunakan tangannya untuk menghentikan roda sejarah, jari-jemarinya akan hancur." Lech Walesa, Presiden Polandia (1990-1995), peraih Nobel Perdamaian 1983 � "


 • Oscar Wilde

  ""Kekayaan pada umumnya mudah dicuri, kekayaan yang sesungguhnya tidak bisa. Dalam jiwa Anda terdapat sesuatu yang nilainya tiada tara yang tidak bisa diambil oleh siapa pun dari diri Anda." Oscar Wilde (1854-1900), sastrawan Irlandia " • Rene Descartes

  ""Memiliki otak cemerlang tidaklah cukup, yang penting kita bisa menggunakannya dengan baik." Rene Descartes (1596-1650), ilmuwan dan pakar matematika Prancis "


 • Harry S Truman

  ""Cara terbaik untuk menasihati anak-anak Anda adalah dengan menemukan sesuatu yang mereka inginkan, kemudian nasihatilah agar mereka bisa menemukannya." Harry S Truman (1884-1972), presiden ke-33 Amerika Serikat "


 • Johann Kaspar Lavater

  ""Ada orang yang jarang berbicara, tapi mampu menghentikan cercaan orang bodoh yang banyak omong hanya dengan satu kata. Dialah seorang jenius atau seorang pahlawan." Johann Kaspar Lavater (1741-1801), teolog Swiss "


 • Will Rogers

  ""Manusia hanya mempunyai dua cara untuk belajar, satu dengan membaca dan satunya lagi berkumpul dengan orang-orang yang lebih pintar."� Will Rogers (1879-1935), entertainer asal Amerika Serikat "


 • Galileo Galilei

  ""Kamu tidak dapat mengajari seseorang apa pun, kamu hanya bisa membantunya menemukan apa yang ada dalam dirinya sendiri." Galileo Galilei, filsuf dan ilmuwan peletak dasar metode ilmiah asal Italia (1564-1642) "


 • Plato

  ""Orang bijak berbicara karena mereka mempunyai sesuatu untuk dikatakan, orang bodoh berbicara karena mereka ingin mengatakan sesuatu." Plato (428-348 SM), filsuf Yunani Kuno "


 • Rita Mae Brown

  ""Keputusan yang baik datang dari pengalaman, dan sering kali pengalaman datang dari keputusan yang buruk." Rita Mae Brown, penulis Amerika Serikat "


 • Harvey MacKay

  ""Waktu itu gratis, tapi sangat berharga. Kamu tidak akan dapat memiliki, tapi dapat memanfaatkannya. Kamu tidak dapat menyimpan, tapi dapat menghabiskannya. Sekali kehilangan, kamu tidak akan bisa mendapatkannya kembali." Harvey MacKay, motivator bisnis dan penulis terkemuka asal Amerika Serikat "


 • Javan

  ""Saya tidak berharap menjadi segalanya untuk setiap orang, saya lebih suka menjadi sesuatu untuk seseorang." Javan, ilmuwan kelahiran Iran penemu teknologi gas laser "


 • John Fitzgerald Kennedy

  ""Maafkanlah musuh-musuh Anda, tapi jangan pernah lupakan nama-namanya." John Fitzgerald Kennedy (1917-1963), presiden ke-35 Amerika Serikat (1961-1963) "


 • Lao Tzu

  ""Dicintai dengan tulus oleh seseorang memberimu kekuatan, mencintai seseorang dengan tulus memberimu keberanian." Lao Tzu (600-531 SM), filsuf China "


 • Baruch Spinoza

  ""Dunia akan lebih bahagia jika manusia memiliki kemampuan yang sama saat diam dan berbicara." Baruch Spinoza (1632-1677), filsuf Belanda, eksponen Rasionalisme "


 • Madonna

  ""Banyak orang takut mengatakan apa yang mereka inginkan. Itulah mengapa orang-orang itu tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan." Madonna, aktris dan penyanyi Amerika Serikat "


 • Gabriel Garcia Marquez

  ""Tidak benar jika dikatakan orang berhenti mengejar mimpi karena mereka sudah tua. Yang benar orang-orang itu menjadi tua justru karena mereka berhenti mengejar mimpi-mimpi itu." Gabriel Garcia Marquez, novelis terkemuka Kolombia, peraih Nobel Sastra 1982 "


 • Aristotle Onassis

  ""Uang di seluruh dunia ini tidak berarti apa-apa jika tidak ada wanita." Aristotle Onassis (1906-1975), pengusaha perkapalan terkemuka asal Yunani "


 • Marie Curie

  ""Tidak ada yang harus ditakutkan dalam hidup ini. Hidup itu hanya perlu dipahami." Marie Curie (1867-1934), ahli fisika Prancis, penerima Hadiah Nobel dua kali "


 • Daisaku Ikeda

  ""Dengan cinta dan kesabaran, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin." Daisaku Ikeda, aktivis perdamaian Jepang dan pemimpin Soka Gakkai Internasional (1928) "


 • Edmund Hillary

  ""Anda tak harus menjadi pahlawan yang luar biasa untuk memenangkan kompetisi. Menjadi laki-laki biasa yang penuh motivasi, itu sudah cukup." Edmund Hillary, pendaki gunung asal Selandia Baru
  "


 • Alfred Bernhard Nobel

  ""Jika memiliki seribu ide dan hanya satu yang bagus, saya puas." Alfred Bernhard Nobel (1833-1896), ahli kimia dan penemu dinamit asal Swedia "


 • Helen Rowland

  ""Perempuan bijaksana menambahkan sebutir gula dalam segala hal yang dia katakan kepada laki-laki. Laki-laki mengambil sebutir garam dari semua yang dia katakan kepada perempuan." Helen Rowland (1876-1950), penulis Amerika Serikat keturunan Inggris. "


 • Anwar Sadat

  ""Orang yang tidak bisa mengubah cara berpikir tidak pernah mampu mengubah kenyataan dan tidak akan pernah bisa. Karena itu, ciptakanlah kemajuan." Anwar Sadat (1918-1981), Presiden Mesir (1970-1981)� "


 • Jean Baudrillard

  ""Kebosanan adalah kejahatan paling buruk kedua di dunia. Menjadi orang yang membosankan adalah kejahatan terburuk level tertinggi." Jean Baudrillard (1929-2007), sosiolog dan filsuf asal Prancis "


 • Abdul Kalam

  ""Tuhan, sang Maha Pencipta, telah menganugerahi jiwa dan diri kita potensi kekuatan dan kemampuan yang luar biasa. Berdoa membantu kita mengetuk dan menumbuhkan kekuatan tersebut." Abdul Kalam, mantan Presiden India "


 • Arnold Schwarzenegger

  ""Kekuatan tidak berasal dari kemenangan. Perjuangan Andalah yang mendatangkan kekuatan. Jika Anda melewati rintangan dan memutuskan untuk tidak menyerah, itulah kekuatan." Arnold Schwarzenegger, gubernur dan aktor Amerika Serikat kelahiran Austria "


 • Sven Goran Eriksson

  ""Takut gagal adalah penghalang paling besar dalam meraih kesuksesan." Sven Goran Eriksson, pelatih sepak bola kelahiran Swedia "


 • Nikita Khrushchev

  ""Politisi itu semuanya sama. Mereka berjanji membangun jembatan meskipun sebenarnya tidak ada sungai di sana." Nikita Khrushchev (1894-1971), Tokoh Politik Uni Soviet "


 • Winston Churchill

  ""Dalam perang Anda hanya bisa terbunuh sekali, tapi dalam politik Anda bisa mati berkali-kali." Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris semasa Perang Dunia II (1874-1965) "


 • Meg Ryan

  ""Orang-orang sering mengatakan bahwa perubahan itu baik. Itu artinya, sesuatu yang biasanya tidak Anda inginkan telah terjadi." Meg Ryan, aktris Amerika Serikat "


 • Karl Max

  ""Sejarah berulang, pertama sebagai sebuah tragedi dan yang kedua kali sebagai sebuah peristiwa yang absurd." Karl Max (1818-1883), filsuf kelahiran Jerman "


 • Helen Keller

  ""Hasil tertinggi dari pendidikan adalah toleransi." Helen Keller Tokoh Pendidikan Amerika Serikat (1880-1968) "


 • Pablo Picasso

  ""Seni membersihkan jiwa kita dari debu-debu kehidupan setiap hari." Pablo Picasso (1881-1973), seniman dan pelukis Spanyol "


 • Soong May-ling

  ""Kita hidup dalam masa sekarang, kita bermimpi untuk masa depan, dan kita belajar kebenaran abadi dari masa lalu." Soong May-ling atau Madam Chiang Kai-Shek, mantan ibu negara Republik Nasional Tiongkok/Taiwan (1897-2003) "


 • William Adlebert Foster

  ""Kecakapan bukanlah kebetulan, tapi selalu datang dari tujuan yang tinggi, usaha yang tulus, arah yang cerdas, serta eksekusi yang cekatan; kecakapan menggambarkan pilihan bijaksana dari berbagai macam alternatif." William Adlebert Foster (1917-1945), anggota marinir Amerika Serikat peraih medali kehormatan Perang Dunia II "


 • Antoine de Saint

  ""Jika Anda ingin membuat kapal, jangan mengerahkan orang-orang untuk mengumpulkan kayu bersama-sama. Jangan pula memberi mereka tugas dan pekerjaan, tapi ajarilah mereka untuk merindukan lautan luas tanpa batas." Antoine de Saint (1900-1944), pilot dan penulis Prancis "


 • Mahatma Gandhi

  ""Berperilaku jujur memang sulit. Namun, bukan berarti tidak mungkin dilakukan." Mahatma Gandhi (1869-1948), filsuf India
  "


 • Abraham Lincoln

  ""Jika saya diberi waktu delapan jam untuk menebang pohon, saya akan menggunakan yang enam jam untuk mengasah kapak." Abraham Lincoln (1809-1865), presiden ke-16 Amerika Serikat
  "


 • Gabriela Sabatini

  ""Keserasian yang sempurna antara tubuh dan pikiran adalah kunci keseimbangan dan kebahagiaan." Gabriela Sabatini, petenis wanita dunia era 1980-an asal Argentina "


 • Eleanor Roosevelt

  ""Banyak orang keluar masuk dalam kehidupan Anda, tapi hanya sahabat sejati yang akan meninggalkan jejak kaki di sanubari Anda." Eleanor Roosevelt (1884-1962), diplomat dan pegiat kemanusian, ibu negara Amerika Serikat (1933-1945)�� "


 • William Somerset Maugham

  ""Uang itu seperti indera keenam, Anda tidak bisa membuatnya berguna tanpa lima indera lainnya." William Somerset Maugham (1874-1965), penulis, novelis, dan dramawan Inggris "


 • William Somerset Maugham

  ""Uang itu seperti indera keenam, Anda tidak bisa membuatnya berguna tanpa lima indera lainnya." William Somerset Maugham (1874-1965), penulis, novelis, dan dramawan Inggris "


 • Jawaharlal Nehru

  ""Jenis efisiensi yang paling tinggi sudah sangat jelas, yaitu mereka yang mampu menggunakan material yang ada untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya." Jawaharlal Nehru (1889-1964), Perdana Menteri India "


 • Putri Diana

  ""Keluarga adalah hal yang paling penting di dunia." Putri Diana (1961-1997), Princess of Wales "


 • Abraham Lincoln

  ""Jika saya diberi waktu delapan jam untuk menebang pohon, saya akan menggunakan yang enam jam untuk mengasah kapak." Abraham Lincoln (1809-1865), presiden ke-16 Amerika Serikat
  "


 • Gabriela Sabatini

  ""Keserasian yang sempurna antara tubuh dan pikiran adalah kunci keseimbangan dan kebahagiaan." Gabriela Sabatini, petenis wanita dunia era 1980-an asal Argentina "


 • Eleanor Roosevelt

  ""Banyak orang keluar masuk dalam kehidupan Anda, tapi hanya sahabat sejati yang akan meninggalkan jejak kaki di sanubari Anda." Eleanor Roosevelt (1884-1962), diplomat dan pegiat kemanusian, ibu negara Amerika Serikat (1933-1945)�� "


 • William Somerset Maugham

  ""Uang itu seperti indera keenam, Anda tidak bisa membuatnya berguna tanpa lima indera lainnya." William Somerset Maugham (1874-1965), penulis, novelis, dan dramawan Inggris "


 • William Somerset Maugham

  ""Uang itu seperti indera keenam, Anda tidak bisa membuatnya berguna tanpa lima indera lainnya." William Somerset Maugham (1874-1965), penulis, novelis, dan dramawan Inggris "


 • Jawaharlal Nehru

  ""Jenis efisiensi yang paling tinggi sudah sangat jelas, yaitu mereka yang mampu menggunakan material yang ada untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya." Jawaharlal Nehru (1889-1964), Perdana Menteri India "


 • Putri Diana

  ""Keluarga adalah hal yang paling penting di dunia." Putri Diana (1961-1997), Princess of Wales "


 • Soichiro Honda

  ""Kesuksesan adalah 99% kegagalan" Soichiro Honda, pendiri Honda Motor Company "


 • Keri Russell

  ""Terkadang putusan-putusan kecil bisa mengubah hidup Anda selamanya." Keri Russell, aktris dan penari Amerika Serikat "


 • Phyllis Bottome

  ""Ada dua cara untuk menghadapi kesulitan: Anda mengubah kesulitan itu atau Anda mengubah diri sendiri untuk menghadapinya." Phyllis Bottome (1884-1963), novelis Inggris "


 • Andrew Jacksons

  ""Berunding memang menghabiskan waktu; tapi ketika waktu beraksi tiba, berhentilah berpikir dan pergilah." Andrew Jacksons (1767-1845), presiden ke-7 Amerika Serikat� "


 • Wilhelm Stekel

  ""Tanda-tanda ketidakmatangan tampak pada orang yang ingin mati dengan mulia untuk suatu alasan, sedangkan tanda-tanda kedewasaan terlihat pada orang yang ingin hidup dengan rendah hati untuk orang lain." Wilhelm Stekel (1868-1940), pakar kejiwaan Austria "


 • Henry David Thoreau

  ""Benih paling kecil dari kepercayaan masih lebih baik daripada buah paling besar dari kebahagiaan." Henry David Thoreau (1817-1862), pujangga dan filsuf Amerika Serikat "


 • El Cordobes

  ""Keberanian ialah meyakini diri sendiri. Artinya, tak seorang pun bisa mengajari Anda." El Cordobes, matador Spanyol "


 • Hillary Clinton

  ""Jangan bingung antara menikmati karier dan menikmati hidup'' Hillary Clinton Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan istri mantan Presiden Bill Clinton "


 • Fidel Castro

  ""Saya memulai revolusi dengan 82 orang. Jika saya harus melakukannya lagi, dengan keyakinan mutlak saya akan melakukannya bersama 10 atau 15 orang. Jangan persoalkan seberapa kecil diri Anda. Jika memiliki keyakinan dan rencana yang matang, lakukanlah!" Fidel Castro, pemimpin Kuba "


 • Thomas S Szasz

  ""Pengetahuan diperoleh dengan belajar, kepercayaan diperoleh dengan kebimbangan, dan cinta diperoleh dengan cinta." Thomas S Szasz, psikiater Hungaria "


 • Herman Cain

  ""Sukses bukanlah kunci kebahagiaan. Kebahagiaan adalah kunci kesuksesan. Jika Anda mencintai apa yang Anda lakukan, Anda akan mendapatkan kesuksesan itu." Herman Cain, pebisnis dan penulis Amerika Serikat� "


 • John Locke

  ""Menunjukkan kepada seseorang bahwa ia salah merupakan satu hal. Membuatnya mencapai kebenaran merupakan hal lain lagi." John Locke (1632-1704), filsuf Inggris "


 • Halle Berry

  ""Waktu bisa saja berubah, tapi orang-orang tetaplah sama. Kita semua tetap mencari cinta dan itu akan selalu menjadi perjuangan kita sebagai manusia." Halle Berry, aktris Amerika Serikat "


 • Morris "Morrie" Schwartz

  ""Yang paling penting dalam hidup, adalah belajar bagaimana memberi cinta dan bersedia menerima masukan." Morris "Morrie" Schwartz, pendidik asal AS (1916-1995) "


 • Shirin Ebadi

  ""Kita seharusnya tidak memaksakan pandangan pribadi seseorang terkait masalah agama kepada orang lain dengan kekuatan, penindasan, atau tekanan." Shirin Ebadi, aktivis HAM Iran, peraih Nobel Perdamaian 2003 "


 • John J Pershing

  ""Pemimpin yang kompeten mampu mendapatkan pengabdian yang baik dari pasukan yang kemampuannya buruk, sebaliknya pemimpin yang tidak kapabel justru menjatuhkan moral pasukan terbaik." John J Pershing (1860-1948), jenderal legendaris Amerika Serikat "


 • Isaac Bashevis Singer

  ""Kita mengetahui apa yang dipikirkan orang bukan saat dia mengatakan apa yang dia pikirkan kepada kita, tapi berkat tindakan-tindakan yang dia lakukan." Isaac Bashevis Singer (1904-1991), penulis kelahiran Polandia "


 • Mahmoud Ahmadinejad

  ""Untuk seluruh rakyat Iran, anak-anak kalian telah meletakkan satelit buatan dalam negeri pertama (Satelit Omid) ke orbit." Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad "


 • Sandra Bullock

  ""Mengapa ketika bertambah tua, kita menjadi lebih takut?" Sandra Bullock, Aktris Hollywood "


 • Indira Gandhi

  ""Kita telah meyakini bahwa kebebasan itu tidak bisa dibagi, perdamaian itu tidak bisa dibagi, dan kemakmuran ekonomi itu juga tidak dapat dibagi." Indira Gandhi (1917-1984), politikus dan Perdana Menteri India� "


 • Martin Luther King Jr

  ""Saya punya impian bahwa suatu hari nanti keempat anak saya yang masih kecil akan hidup di negara di mana mereka takkan dinilai dari warna kulitnya, melainkan dari karakternya." Martin Luther King Jr (1929-1968), pejuang persamaan hak Amerika Serikat "


 • Thich Nhat Hanh

  ""Harapan itu sangatlah penting karena bisa membuat momentum sekarang lebih mudah. Jika kita yakin hari esok akan lebih baik, hari ini kita harus kerja keras." Thich Nhat Hanh , biksu, aktivis dan penulis Vietnam "


 • William Jennings Bryan

  ""Nasib bukanlah perkara kemungkinan atau kesempatan. Nasib adalah soal pilihan: bukan sesuatu yang ditunggu, tapi sesuatu yang wajib diraih."� William Jennings Bryan (1860-1925), orator dan politisi Demokrat Amerika Serikat� "


 • Samuel Johnson

  ""Integritas tanpa pengetahuan pasti lemah dan tak berguna, pengetahuan tanpa integritas pasti berbahaya dan mengerikan." Samuel Johnson (1709-1784), kritikus asal Inggris "


 • Stephen Hawking

  ""Ketika harapan seseorang dikurangi hingga ke titik nol, orang tersebut akan benar-benar menghargai segala sesuatu yang dimiliki orang lain." Stephen Hawking, ahli fisika Inggris "


 • G K Chesterton

  ""Poin penting dari tahun baru bukanlah kita akan menghadapi tahun baru. Tetapi, kita menghadapi tahun baru dengan jiwa yang baru." G K Chesterton, novelis Inggris (1874-1936) "


 • Edgar Cayce

  ""Mimpi adalah jawaban hari ini atas pertanyaan-pertanyaan esok." Edgar Cayce (1877-1945), psikolog Amerika Serikat
  "


 • Sun Tzu

  ""Tak terkalahkan berada dalam pertahanan; peluang menang ada dalam serangan." Sun Tzu (500 SM), penulis dan jenderal China "


 • Percy Bysshe Shelley

  ""Takut bukan untuk masa depan, menangis bukan untuk masa lalu." Percy Bysshe Shelley (1792-1822), pujangga terkemuka Inggris "


 • Winston Churchill

  ""Tidak ada yang perlu dipersoalkan dengan perubahan, asalkan pada jalur yang benar." Winston Churchill (1874-1965), orator, penulis, dan Perdana Menteri Inggris selama Perang Dunia II "


 • Gian Carlo Menotti

  ""Seseorang akan menjadi bijaksana ketika dia mulai menghitung sedalam apa kira-kira kebodohannya." Gian Carlo Menotti (1911-2007), komposer Italia kelahiran Amerika Serikat "


 • Martin Luther King, Jr

  ""Manusia harus mengembangkan metode penyelesaian konflik kemanusiaan yang menentang balas dendam, serangan, maupun pembalasan. Dasar dari metode seperti itu ialah kasih sayang." Martin Luther King, Jr (1929-1968), pejuang hak-hak sipil Amerika Serikat "


 • James Earl Jones

  ""Satu hal yang paling sulit dalam hidup adalah memiliki kata-kata dalam hati, tapi tidak bisa mengucapkannya." James Earl Jones, aktor Amerika Serikat "


 • Benjamin Franklin

  ""Siapa yang memiliki kesabaran akan mendapatkan apa yang diharapkan." Benjamin Franklin (1706-1790), filsuf, negarawan, dan ilmuwan Amerika Serikat "


 • Albert Camus

  ""Janganlah berjalan di depanku; aku tidak akan mengikutimu. Jangan pula berjalan di belakangku; aku tidak akan memimpinmu. Berjalanlah di sampingku dan jadilah temanku." Albert Camus (1913-1960), novelis Prancis, peraih Nobel Sastra 1957 � "


 • Honore de Balzac

  ""Hati seorang ibu itu sangatlah dalam dan di dasar hatinya yang paling dalam, Anda akan selalu menemukan pintu maaf." Honore de Balzac (1799-1850), novelis Prancis "


 • Nancy Reagan

  ""Perempuan itu ibarat sekantung teh, Anda tidak bisa mengetahui seberapa kuat dia sebelum menyeduhnya dengan air panas." Nancy Reagan, aktris dan ibu negara Amerika Serikat (1981-1989) "


 • Lisa Loeb

  ""Anda harus berusaha mendapatkan apa yang Anda inginkan dalam hidup dan berusahalah untuk tidak dibatasi." Lisa Loeb, penyanyi asal Amerika Serikat� "


 • Paus Johanes Paulus II

  ""Kebebasan bukan terkandung dalam tindakan-tindakan yang kita sukai, tapi ada pada hak kita saat mengerjakan sesuatu yang seharusnya." Paus Johanes Paulus II (1920-2005) "


 • Aishwarya Rai

  ""Saya selalu percaya bahwa kebisuan saya dalam beberapa hal akan menjadi nilai tambah untuk jangka panjang." Aishwarya Rai, model dan aktris India "


 • Alvin Toffler

  ""Anda bisa menggunakan seluruh data kuantitatif untuk mengambil keputusan, tapi jangan mempercayai begitu saja data-data itu. Gunakan kecerdasan dan keputusan Anda sendiri." Alvin Toffler, penulis dan futurolog Amerika Serikat "


 • Kim Jong Il

  ""Seseorang bertanggung jawab atas takdirnya sendiri, namun manusia juga memiliki kemampuan untuk menghilangkan takdir itu." Kim Jong Il, pemimpin Korea Utara "


 • Tom Krause

  ""Jika Anda hanya melakukan apa yang Anda ketahui bisa dilakukan, Anda tidak akan pernah bisa melakukan sesuatu yang lebih." Tom Krause, motivator, guru dan pelatih asal Amerika Serikat "


 • Bunda Teresa

  ""Jika Anda mengadili orang, Anda tidak akan punya waktu untuk mencintai mereka." Bunda Teresa (1910-1997), biarawati dan penerima Nobel Perdamaian 1979 "


 • Tokuji Hayakawa

  ""Dengan kehangatan dan pancaran sang surya yang menyinari bumi, kita harus berpikir untuk mengubahnya dan menjadikannya sesuatu yang berguna dan mensyukurinya." Tokuji Hayakawa, pendiri SHARP Corp Jepang "


 • Kahlil Gibran

  ""Orang-orang optimis melihat bunga mawar, bukan durinya; orang-orang pesimis terpaku pada duri dan melupakan mawarnya." Kahlil Gibran (1883-1931), filsuf dan sastrawan Amerika Serikat kelahiran Lebanon
  "


 • Lao Tzu

  ""Memahami orang lain adalah kebijaksanaan, memahami diri sendiri adalah pencerahan." Lao Tzu (600-531 SM), filsuf China "


 • Indira Gandhi

  ""Untuk menjadi modern kebanyakan orang malah sibuk memerhatikan gaya berpakaian, cara berbicara, kebiasaan atau perilaku tertentu. Padahal bukan itu yang disebut modern. Hal-hal seperti itu adalah bagian yang sangat dangkal dari modernitas." Indira Gandhi (1917-1984), pemimpin perempuan India� "


 • Jean Piaget

  ""Tujuan paling prinsip dari pendidikan adalah menciptakan manusia yang mampu melakukan hal-hal baru, tidak hanya mengulangi apa yang dilakukan generasi sebelumnya: manusia yang kreatif, memiliki daya cipta, dan penemu." Jean Piaget (1896-1980), psikolog Swiss
  "


 • Sandra Bullock

  ""Perempuan itu bagaikan oven. Perlu waktu 5 hingga 15 menit untuk memanaskannya." Sandra Bullock, aktris Amerika Serikat "


 • Hillary Clinton

  ""Apa yang perlu kita lakukan adalah menemukan jalan untuk merayakan keberagaman kita dan memperdebatkan perbedaan kita tanpa memecah belah masyarakat." Hillary Clinton, Politisi Amerika Serikat "


 • Shakira

  ""Saya lebih suka kebenaran meskipun pahit, daripada kebohongan yang teramat manis. Jika seseorang mengatakan kebenaran, saya akan memberikan hati saya kepadanya." Shakira, penyanyi asal Kolombia "


 • Yasser Arafat

  ""Saya datang dengan setangkai buah zaitun di satu tangan dan senjata pejuang kemerdekaan di tangan lain. Jangan biarkan tangkai zaitun itu terlepas dari tangan saya." Yasser Arafat (1929-2004), Presiden Palestina dan peraih Nobel Perdamaian 1994 "


 • Andre Gide

  ""Manusia tidak akan mampu menemukan lautan baru jika tidak berani kehilangan indahnya pemandangan di tepi pantai." Andre Gide (1869-1951), penulis moralis dan humanis Prancis "


 • Blaise Pascal

  ""Keadilan dan kekuasaan harus berjalan beriringan. Jadi apa pun yang adil mungkin akan berkuasa dan apa pun yang berkuasa mungkin akan adil." Blaise Pascal (1623-1662), filsuf, matematikawan, dan pakar fisika Prancis "


 • Ayn Rand

  ""Orang-orang kreatif termotivasi oleh keinginan untuk maju, bukan oleh keinginan untuk mengalahkan orang lain." Ayn Rand (1905-1982), novelis Amerika kelahiran Rusia "